Količina 0 u vašoj korpi. Cena je 0.00 RSD Idi na kasu

Industrijsko hladjenje

Početna Industrijsko hladjenje

Industrijsko hladjenje

Industrijsko hladjenje i suzbijanje prašine

FOGMASTER sistemi za suzbijanje prašine se ugrađuju u farbarama, kamenolomima, rudnicima, uređajima za drobljenje kamena, mestima na kojima se odvija gravitacioni transport trakastim transporterima, rampama za utovar kamiona, bunkerima za istovar; nadalje za suzbijanje prašine u čeličanama i fabrikama cementa, prilikom utovara i istovara brodova, u rudnicima, stovarištima kamena i uglja, u postrojenjima za reciklažu i obradu inertnih materijala. Uređaji se postavljaju u blizini mesta na kojima materijali padaju, gde su koncentracije fugativnih čestica prašine velike, pa difunduju i odlažu se na površinama.

Industrijsko hladjenje. FOGMASTER sistem efikasno uklanja čestice prašine prečinka 0,1–1000 μ koje lebde tako da se mogu udisati. Ove čestice se aglomerišu u vidu „debele“ magle i imaju nekoliko načina da „pobegnu“! Zahvaljujući njihovoj modularnoj strukturi TechnoCooling sistemi se vrlo lako ugrađuju, nasuprot nekim drugim tehnologijama za kontrolu prašine koji zahtevaju rekonstrukciju lokaliteta za proizvodnju, što ima za posledicu velike troškove i malu fleksibilnost u celini.

Hidratacija industrije. FOGMASTER sistemi su efikasni i kod čvrstog i kod tečnog otpada, a proces obuhvata atomizaciju hemikalija koje se neutrališu (kako bi se blokirala percepcija mirisa), apsorbere mirisa (koji modifikuju jedinjenja koja izazivaju miris) ili potpuno prirodne bio-neutralizatore (koji modifikuju prirodno razlaganje i sprečavaju formiranje mirisa putem biološke razgradnje).Postoje mogućnosti za rad na velikim površinama na slobodnom prostoru, kao i sa okruživanjem sa orošivačima za dobijanje magle čitavih lokaliteta odlaganja otpada ili unutar građevina u kojima se odvijaju procesi obrade otpada, u postrojenjima za obradu voda, na stočnim farmama, u hemijskoj industriji, rafinerijama nafte.

                                         Industrijsko hladjenje i suzbijanje prašine


Hidratizacija industrije     Hidratizacija industrije i suzbijanje prašine

Hidratizacija industrije


Preduzeće “AKVAMATIK DOO”

Bavi se prodajom sistema za hlađenje vazduha

063 7005772 ili Pošaljite Email