Količina 0 u vašoj korpi. Cena je 0.00 RSD Idi na kasu

 • Hlađenje terasa kafića i restorana
 • Hidratacija voća, povrća, ribe, mesa, sira
 • Plastenici - održavanje
  optimalne temperature i vlažnosti

  Hlađenje terasa kafića i restorana

  Hlađenje terasa kafića, restorana, hotela, otvorenih prostora trgovačkih centara i poslovnih zgrada. Sistem za hlađenje čini lokal prijatnijim za boravak u letnjim danima. Lokal postaje veoma atraktivan i privlači radoznale goste koji će radije da sede u bašti kafića koji poseduje ovakav sistem.

  Hidratacija voća, povrća, ribe, mesa, sira

  TechnoCooling sistemima se ponovno uspostavljaju optimalne vrednosti relativne vlažnosti vazduha, blokiraju se procesi dehidratacije, duže vremena se održava svežina hrane. Korišćenjem FOGMASTER sistema za vlaženje ponovo se uspostavljaju optimalne vrednosti relativne vlage vazduha, čime se proces dehidratacije blokira. Pored toga, sistem za obrazovanje magle, koristeći principe adijabatske razmene toplote, snižava temperaturu, hladi proizvode koji su izloženi na tezgama. Riblji proizvodi takođe su podložni gubljenju svežine putem dehidratacije, jer njihov sastav više od 70% čini voda. Pored toga, FOGMASTER sistemom može se kontrolisati širenje mirisa u okruženje. Meso, hladnih odrezci i sir su takođe podložni dehidrataciji; našim sistemom zamagljivanja može se ponovo uspostaviti njima odgovarajuća mikroklima, kako bi se sačuvali ili kako bi se bolje održavali.

  Kontrola klime u plastenicima

  TechnoCooling sistemi se uz ogromne prednosti koriste za održavanje odgovarajuće klime unutar plastenika i staklenika bilo kojih dimenzija. Sistemi za raspršivanje vode u maglu imaju značajnu ulogu u kontroli klime u plastenicima. FOGMASTER sistemi se takođe koriste za održavanje odgovarajuće temperature i vlage vazduha u okruženju u uslovima prinudne ili prirodne ventilacije.

  Niska cena naših sistema predstavlja važan kriterijum da se opredelite za regulaciju vlažnosti i temperature u staklenicima, plastenicima u odnosu na druga rešenja kontrole mikroklime plastenika.

  Optimalna vlažnost u vinskim podrumima

  TechnoCooling sistemi se koriste i za održavanje optimalne temperature i relativne vlažnosti vazduha u vinskim podrumima. Niska relativna vlaga vazduha osnovni je uzrok prirodnog isparavanja vina, što ima za posledicu pogoršanje kvaliteta vina a time i materijalni gubitak, kako zbog pada kvaliteta proizvoda, tako i zbog dodatnog vremena i radne snage usled posledičnog pretakanja vina u burad. Nadalje, drvena burad su podložna dehidrataciji struktura svojih spoljnih zidova, što je praćeno pogoršanjem kvaliteta vina i stepena iskorišćenja istovremeno.

  FOGMASTER sistemi rešavaju sve ove probleme na prirodan i ekonomičan način putem regulisanja vlage vazduha u vinskim podrumima i održavanja njegove temperature.

  Smanjenje temperature na farmama i u štalama

  FOGMASTER I ŽIVINA. Držanjem živine u prostorijama sa dobrim provetravanjem, pomaže se da se umanje pojave toplotnog stresa. Pri tome, moguće je upotrebiti i FOGMASTER sistem rashlađivanja vazduha, što je od pomoći pticama da se rashlade u dobro provetravanim prostorijama.

  ADIJABATSKO HLAĐENJE SVINJA. Svinje tretirene FOGMASTER sistemom neposredno pre obroka uzimale su znatno veće količine hrane (13%) i jele su znatno duže (19%) nego svinje u ostala dva tretmana. Ovaj uticaj je, kako izgleda, posledica hlađenja svinja, čime se ublažava porast temperature koji se normalno odigrava za vreme aktivnosti svinja – konzumiranja hrane.

  Industrijsko hlađenje i suzbijanje prašine

  FOGMASTER sistemi za suzbijanje prašine se ugrađuju u farbarama, kamenolomima, rudnicima, uređajima za drobljenje kamena, mestima na kojima se odvija gravitacioni transport trakastim transporterima, rampama za utovar kamiona, bunkerima za istovar; nadalje za suzbijanje prašine u čeličanama i fabrikama cementa, prilikom utovara i istovara brodova, u rudnicima, stovarištima kamena i uglja, u postrojenjima za reciklažu i obradu inertnih materijala.

  FOGMASTER sistemi su efikasni i kod čvrstog i kod tečnog otpada, a proces obuhvata atomizaciju hemikalija koje se neutrališu (kako bi se blokirala percepcija mirisa), apsorbere mirisa (koji modifikuju jedinjenja koja izazivaju miris) ili potpuno prirodne bio-neutralizatore (koji modifikuju prirodno razlaganje i sprečavaju formiranje mirisa putem biološke razgradnje).

 • Optimalna vlažnost
  u vinskim podrumima
 • Smanjenje temperature
  na farmama i u štalama
 • Industrijsko hlađenje
  i suzbijanje prašine

Partneri

Preduzeće “AKVAMATIK DOO”

Bavi se prodajom sistema za hlađenje vazduha

063 7005772 ili Pošaljite Email